Waarom een ​​testament?

Erfenis

Veel mensen schrikken terug om na te denken over wat er met hun nalatenschap zal gebeuren na hun dood en zetten de gedachte aan hun eigen wil opzij. De erfenis verdelen kan zonder testament een probleem zijn, en zelfs tot ruzie leiden.

Het belangrijkste van het testament

  • Waarom een ​​testament? Met het document zorgen mensen tijdens hun leven voor hun zelfbeschikking na de dood
  • Naast erfopvolging en aandelen bevat een testament mogelijke legaten, rechten en voorwaarden
  • Vooral als echtgenoot of ouder is het de moeite waard om je eigen wensen en ideeën vast te leggen
  • Opgemerkt moet worden dat onterfde familieleden ook recht kunnen hebben op het wettelijk deel
  • Er zijn goede redenen om een ​​testament te verkiezen boven juridische erfopvolging

Waarom je een testament moet maken

Heb ik een testament nodig? En zo ja, waarom is een testament dan belangrijk? Veel mensen schrijven hun testament niet eens op omdat ze niet zeker weten of een testament wel nodig is. Als je het probeert, leidt onwetendheid over het erfrecht vaak tot fouten die de nabestaanden tijdens de rouwperiode moeten ophelderen – en het kost hen vaak een deel van de nalatenschap. In het ergste geval kan de onwetendheid van de erflater ertoe leiden dat een testament volledig ongeldig wordt.

Inhoud van het testament: wat is belangrijk?

Elke erfenis is individueel. Elk testament kan daarom anders worden vormgegeven en andere inhoud bevatten. In de regel bepaalt een testament echter primair de erfopvolging en bepaalt de verdeling van de erfenis voor de respectieve erfgenamen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: de erflater kan één erfgenaam aanwijzen of meerdere erfgenamen met verschillende successieaandelen.

Ook het onterven van bepaalde personen is mogelijk in het testament. Waarom dit nodig kan zijn, is altijd een persoonlijke vraag. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld voorwerpen of geldbedragen als legaat aan anderen worden doorgegeven. De erfgenamen zijn dan verplicht deze aandelen in te leveren.

De erflater kan ook specifieke voorwaarden in het testament definiëren, waaronder:

  • Minderjarige erfgenamen krijgen hun aandelen pas als ze meerderjarig zijn
  • Erfgenamen ontvangen hun aandelen wanneer ze bepaalde taken hebben vervuld
  • Toekenningsrechten zoals een levenslang recht om in een bepaald eigendom te verblijven
  • Naamgeving van erfgenamen en erfgenamen om volgorde en gebruiksduur te bepalen

Evenzo kunnen erflaters bepalen hoe hun nalatenschap moet worden verdeeld – en hoe niet. Als ouder van minderjarige kinderen kunt u ook bij testament een voogd aanwijzen.

Waarom een ​​testament?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven